Radonmätning

Dags för radonmätning

Höst och dags för radonmätning! Kommande eldningssäsong närmar sig snabbt, vilket innebär att det är dags att börja tänka på att mäta radon i din inomhusmiljö. Att göra en radonmätning är en enkel process! Du kan enkelt beställa radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium och utföra din egen radonmätning. 

Från den 1 oktober till den 30 april har du möjlighet att utföra en längre radonmätning, även känd som en långtidsmätning. Det här anses vara det mest tillförlitliga sättet att mäta radon och ger dig ett pålitligt årsmedelvärde.

Låt oss ta en närmare titt på några fakta om radon. Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som naturligt förekommer i marken, luften och vattnet. Den kan även finnas i äldre byggmaterial, såsom blåbetong. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en mätning. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft, och gränsvärdet i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Det är viktigt att förstå riskerna med radon. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Därför är det av yttersta vikt att regelbundet mäta radonhalten i din bostad och vid behov vidta åtgärder.

Det uppskattas att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. Den enda säkra metoden att säkerställa en radonfri och hälsosam inomhusmiljö är att utföra en radonmätning. Du kan enkelt beställa radonmätare här!